AB Stora Mellösa Handelsträdgård - Din lokala leverantör av svenska blommor
Vi är ett familjeföretag som finns på Närke-slätten öster om Örebro. Vi odlar och säljer blommor.
Vår ambition är att erbjuda fräscha blommor med hög kvalitet för den lokala marknaden in i 2000-talet.

Vårt företags historia
AB Stora Mellösa Handelsträdgård drivs av Lasse (Lars-Gunnar) Carlsson. Handelsträdgården grundades på 1920-talet och köptes av Lasses far 1964. Lasse driver sen 1979 trädgården i egen regi men han var med redan då pappa köpte trädgården.lasse.jpg (11607 byte)
I dag finns totalt 4500 m2 växthusyta varav 1700 m2 är moderna, med odling av krukväxter, sommarplantor, ampelväxter och lökblommor. Vi har också butik med hemförsäljning. 
Tekniken har utvecklats mycket i växthus. Det nyaste växthuset är byggt 1997 och vattning och klimat styrs automatiskt med hjälp av dator. 
cristel.jpg (8262 byte)
Våra kunder och leveranser
Vi säljer våra blommor lokalt. Största delen av vår odling säljs till varuhus, grossister, kyrkogårdar, garden center och butiker. Blommorna kör vi till kunderna med egen lastbil.
Vi säljer även i den egna butiken. Här kompletteras egen odling med köpta snittblommor och krukväxter och vi gör olika former av binderi och arrangemang.

Våra produkter
På våren råder full aktivitet i alla växthus. Då spirar penséer, tagetes, loblia, petunia m.fl. sommarplantor jämte pelargon, fuchsia mm. I taken hänger stora amplar med hängpelargon, Surfinia, Million Bells m fl spännande sorter. Senare under säsongen odlas begonia, julstjärnor, hyacinter, tulpaner och påskliljor. Vi gör också många julgrupper.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete
På Stora Mellösa Handelsträdgård sätter vi en ära i att leverera fräscha blommor av en hög kvalitet. Vi vill att kunden skall vara nöjd med våra blommor och att de skall sprida glädje hos kunden så länge som möjligt. Vi ser till att blommorna är i bra kondition vid leverans. Vi erbjuder också täta leveranser så att kunden alltid kan ha fräscha blommor. Vi ser till att tiden från att blommorna lämnar växthusen tills kunden tar emot dem, blir så kort som möjligt.
Vi är också måna om att värna om vår miljö. Allting vi människor gör påverkar på något sätt miljön. Vi vill ta ansvar för att göra så liten påverkan som möjligt. 
Genom att odla så att växterna är starka minskar vi behovet av växtskyddsmedel. Vi har god odlingshygien och startar med ett friskt utgångsmaterial. Vi håller ögonen öppna så att eventuellt "objudna svampar och kryp" kan tas itu med på ett tidigt stadium i liten skala. Till våra julstjärnor använder vi biologisk bekämpning.
Näringsvatten recirkuleras för att hushålla med vatten och för att få bort läckage till sjöar och vattendrag.
Vid investeringar och odlingsplanering tar vi hänsyn till miljön. I våra nyaste växthus har vi energisnåla täckmaterial, vävar och rullbord. Vi har också dator som styr för att få fram ett bra klimat både med tanke på växternas utveckling och på en låg energiförbrukning. Med hjälp av klimatdatorn ökar vi våra kunskaper och vi ser en möjlighet att bli ännu bättre. I energisnåla växthus kan vi producera bra växter på ett resurssnålt sätt året runt.
Vår trädgård består av en ny och en äldre del. Våra sommarplantor är eftertraktade och för oss har det varit naturligt att ta till vara de äldre växthusen för denna produktion. Sommarplantorna växer fram i växthusen på våren under en begränsad tidsperiod. På våren önskar många trädgårdsmästare att växthusytan kunde flerdubblas för att få plats med ännu mera. Genom våra lite äldre växthus har vi möjligheten till en stor vårproduktion. Det känns bra att kunna använda resurser som finns och vi odlar på ett sätt som kräver mycket liten uppvärmning. Sommarplantor som är odlade vid lägre temperaturer är nästan avhärdade i odlingen och lätta att få att trivas ute i rabatten. Vi vårdar våra växthus för att kunna fortsätta med en stor vårproduktion.
Vår ambition är att det skall bli så lite sopor som möjligt såväl hos oss som hos våra kunder. Pappemballage återanvänds och vi nyttjar returemballage för många leveranser. För kunder som planterar stora mängder sommarplantor och penséer tar vi också tillbaka krukor och återanvänder. Återtag av lådor och krukor är möjlig då vi levererar till kunderna med egen lastbil. När vi köper torv till odlingen levereras den i lösvikt och då blir det inga extra sopor från förpackningsmaterial.
Vi sorterar våra sopor. Överbliven torv, lök och annat kasserat organiskt material komposteras och blir jord. Vi är anslutna till REPA-registret.

Trädgårdsbranschens miljöprogram.
Genom TRF (Trädgårdsnäringens Riksförbund) bedrivs ett kontinuerligt miljöarbete. 
I grunden ligger TRFs Miljöpolicy där alla trädgårdsmästare befäst sina ambitioner att värna om yttre och inre miljö.
Genom TRF finns olika hjälpmedel och utbildning för företagens miljöarbeten.
Svenska trädgårdsmästare marknadsför sina trädgårdsprodukter under märket "svensk odlat". Enbart produkter med hög kvalitet får ha detta märke och det finns speciella regler att följa.
Lasse säljer "svensk odlat" och är själv aktiv inom TRF - Örebro distrikt. En svensk profil och samverkan med kollegor är viktig för branschen och för att kunderna skall få fräsch växter producerade med ansvar för miljön. 
AB Stora Mellösa Handelsträdgård 
Lasse, Christel och övrig personal